Goed voorbereid op huizenjacht met de tips van Verborgen-gebreken.nl

De aankoop van onroerend goed is een zaak die je zorgvuldig moet aanpakken. Een huis of bedrijfspandverborgen gebreken mag geen verborgen gebreken bevatten. Want als je hier pas veel later achter komt dan zijn de kosten van herstel vaak voor eigen rekening. Als het een klein verborgen gebrek betreft is dat misschien niet zo’n probleem. Maar als het om een grote investering gaat om het probleem op te lossen dan ben je daar vast niet blij mee. Daarom is het belangrijk om alert te zijn op verborgen gebreken bij de aankoop van een woning.

Asbest is nog steeds een probleem bij veel woningen
Asbest leek enkele decennia geleden een prima materiaal voor onder andere isolatie. Pas veel later bleek dat asbestdeeltjes kanker kunnen veroorzaken. Tegenwoordig wordt het dan ook niet meer gebruikt. Maar in oude huizen zit soms nog asbest. Of asbest als verborgen gebrek wordt aangemerkt hangt van een aantal zaken af. Het belangrijkste is dat het asbest op een plaats zit die wel of niet goed bereikbaar is. Zolang asbest blijft zitten waar het zit zonder dat het wordt aangeroerd kan het in principe geen kwaad. Alleen als er bij voorbeeld brand uitbreekt is er natuurlijk wel een probleem. Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren en is aan strenge regels gebonden. Als asbest in een woning zit kan dit soms als verborgen gebrek worden beschouwd.

Verborgen gebreken in een koopwoning
Op www.verborgen-gebreken.nl vind je veel informatie en tips voor het vroegtijdig constateren van verborgen gebreken in de woning. Het kan dan gaan om vocht of lekkage, maar ook slordig afgewerkte verbouwing of rotte plekke in houten kozijnen of vloeren. Je kunt vrijblijvend contact opnemen als je juridisch advies wilt over een verborgen gebrek in een woning. Als de koop al is gesloten dan kan een ervaren jurist je bijstaan bij het voeren van een procedure tegen de vorige eigenaar. Deze is namelijk aansprakelijk als hij redelijkerwijs had kunnen weten dat het gebrek in de woning al bestond op het moment van de verkoop.

Meld een verborgen gebrek woning zo snel mogelijk
Het is belangrijk om een verborgen gebrek woning zo snel mogelijk vast te leggen en te melden bij de verkopende makelaar of de vorige eigenaar. Maak foto’s en laat een deskundige een rapport maken over het gebrek en de kosten die herstel met zich mee brengen. Hoe sneller er wordt onderhandeld over verborgen gebreken hoe groter de kans op een bevredigend resultaat.