Transitievergoeding is ingegaan per 1 juli, wat betekend dit voor u?

Transitievergoeding bij ontslagTransitievergoeding veranderingen, wat betekent dit voor mij?

Helaas, u heeft uw werk maandenlang met plezier gedaan, maar uw werkgever heeft besloten dat het tijd is voor u om te vertrekken. In het geval dat het initiatief tot ontslag bij de werkgever ligt, is het gebruikelijk dat de werknemer een financiële vergoeding meekrijgt bij vertrek in de vorm van een transitievergoeding.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Niet alle voormalige werknemers hebben recht op een transitievergoeding bij ontslag. Je komt in aanmerking voor deze vergoeding als je een vaste of tijdelijke werknemer bent die twee jaar of langer in dienst is geweest en je contract niet wordt verlengd of je wordt ontslagen.

Oplettendheid is geboden, want sinds 1 juli 2015 zijn de wetten omtrent transitievergoedingen en ontslagvergoedingen veranderd. Voor deze datum kreeg de werknemer een ontslagvergoeding mee die werd berekend volgens de kantonrechtersformule. Sinds het in werking treden van de nieuwe wetten zijn er dus dingen veranderd voor werknemers. De hoogte van de transitievergoeding is lager dan de hoogte van de vroegere ontslagvergoeding, maar is wel in meer gevallen geldig.

Hoe bereken ik hoeveel geld ik meekrijg?

We sommen voor u op hoe u de hoogte van uw transitievergoeding kunt berekenen.

  • Voor de eerste tien jaar die u heeft gewerkt, ontvangt u een zesde van uw maandsalaris per gewerkt halfjaar.
  • Voor de daaropvolgende jaren ontvangt u een kwart van uw maandsalaris per gewerkt halfjaar.
  • U kunt een maximale vergoeding van € 75.000 ontvangen, of een jaarsalaris indien dit hoger is.

Waar moet ik verder rekening mee houden?

Houdt er rekening mee dat indien er ernstige verwijtbaarheid aanwezig is van u als werknemer richting uw werkgever, er aan het standaard bedrag een extra vergoeding toe kan worden gevoegd.

Verder heeft uw werkgever het recht om bepaalde kosten van uw vergoeding af te trekken, zoals kosten voor scholing of outplacement, als deze in overleg met u zijn gemaakt.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Wij hebben er begrip voor als alle wetten en regels omtrent ontslag en transitievergoedingen ontmoedigend kunnen werken. In de bovenstaande alinea’s hebben wij hopelijk een tipje van de sluier op kunnen lichten voor u, maar mocht u niet genoeg hebben aan deze informatie en het gevoel hebben dat u onrechtmatig bent behandeld door uw werkgever, dan staan wij voor u klaar.

Onze juristen en advocaten van ontslagspecialist.nl hebben twintig jaar ervaring met ontslagzaken en kunnen u juridisch correct en deskundig helpen.

"Geld Verdienen Met Guest Blog Plaatsingen Op Je Site Of Artikelen Promoten Op Engelse, Duitse, Franse, Spaanse, Italiaanse Niche Sites? Klik Hier!" getfluence.com

Zo kunnen wij u helpen bij het berekenen van de hoogte van uw transitievergoeding en bent u ervan verzekerd dat u het juist bedrag mee gaat krijgen na uw ontslag. Schakel bij twijfel vandaag nog professionele hulp in en voorkom eventuele problemen.